O CZASOPIŚMIE / ABOUT


Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Pod tym skomplikowanym, prawie 50-letnim, tradycyjnym tytułem, mieści się bezpretensjonalny, przyjazny Czytelnikom rocznik naukowy, będący organem krakowskiego środowiska naukowców, projektantów i dydaktyków z dziedzin: architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków, historii sztuki, oraz innych pokrewnych dziedzin.

Jest ona adresowana nie tylko do specjalistów, ale także do wszystkich Czytelników zainteresowanych przestrzenią – naturalną i kulturową, zwłaszcza tych, którzy cechują się sumieniem krajobrazowym i konserwatorskim, ładem środowiskowym, tożsamością miejsca (ang. spirit of the place, łac. genius loci), artystycznym kreowaniem przestrzeni jako dzieła sztuki ale także innowacyjnymi, nowoczesnymi, najnowszymi zjawiskami w dziedzinie kształtowania i badania przestrzeni, w skali lokalnej i globalnej.

Teka narodziła się w 1967 roku w Krakowie, jako organ Oddziału Polskiej Akademii Nauk, ale z walnym udziałem środowiska Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, jako pierwszy poważny rocznik naukowy architektów w Polsce. Jego inspiratorem był prof. T. Przemysław Szafer, a twórcą i długoletnim redaktorem prof. Janusz Bogdanowski. Po Jego Odejściu w 2003 roku, redakcja została złożona w ręce niżej podpisanego z Zespołem.

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, WAPK., PAN

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna PDF

e ISSN 2450-0038
ISSN 0079-3450