DLA AUTORÓW / FOR AUTHORS

 


Na łamach czasopisma publikowane są przede wszystkim artykuły z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków ale także z dziedzin pokrewnych oraz prace w ujęciu interdyscyplinarnym.

Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (5 pkt), (po ewaluacji
z 2015 roku, utrzymanej w 2016)
Wskaźnik Index Copernicus ICV 2016 wynosi 67.61

Rocznik indeksowany jest w bazach:
ARIANTA
BazTech
CEON
ICI Journals Master List
Polska Bibliografia Naukowa
Web of Science (WoS) Core Collection’s Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Aktualnie składany jest tom XLVI / 2018. Publikacja planowana na listopad 2018.
Termin przyjmowania artykułów do tomu XLVII / 2019 – koniec marca 2019.

Aby opublikować artykuł należy:

 1. Pobrać załączony szablon:  TEKA_Szablon formatowania_2017
 2. Zapoznać się z wytycznymi i wskazówkami zamieszczonymi w szablonie
 3. Do szablonu wstawić autorski tekst w języku polskim (oraz jego pełne angielskie tłumaczenie)
 4. Przypisać kolejnym elementom tekstu zdefiniowane style formatowania tekstu
 5. Zapisać plik wg wzoru: TEKA_Nazwisko.doc
 6. Wypełnić oświadczenie (do pobrania tutaj): Oświadczenie_TEKA lub TEKA_authorship_statement
 7. Zapisać plik z oświadczeniem wg wzoru: TEKA_Oświadzcenie_Nazwisko.doc
 8. Przesłać pliki (z artykułem oraz oświadczeniem) na adres sekretarza redakcji: mzielinski@pk.edu.pl lub redaktora naczelnego: wkosinski@poczta.onet.pl
 9. Tak przygotowany artykuł przejdzie korektę redakcyjną, a następnie zostanie przekazany Radzie Naukowej, która zdecyduje o wyborze recenzentów.

Po pozytywnych recenzjach i ewentualnych poprawkach tekst będzie opublikowany w najbliższym tomie.

 • Publikacja na łamach czasopisma TEKA jest bezpłatna.
 • Artykuły publikowane są w otwartym dostępie.
 • Autorzy artykułów zobowiązani są do przestawienia autorskich i oryginalnych prac o randze pracy naukowej.
 • Autorzy wyrażają zgodę na bezpłatne udostępnienie artykułów w formie elektronicznej, w wolnym dostępie.
 • Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do edytorskiej modyfikacji artykułów.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna PDF.

   ISSN 0079-3450
e ISSN 2450-0038