DLA AUTORÓW / FOR AUTHORS

 


Na łamach czasopisma publikowane są przede wszystkim artykuły z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków ale także z dziedzin pokrewnych oraz prace w ujęciu interdyscyplinarnym.

Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (20 pkt), (po ewaluacji
z 2019)
Wskaźnik Index Copernicus ICV 2016 wynosi 67.61
Od tomu 2017 artykuły publikowane w roczniku indeksowane są w bazie
Web of Science (WoS) Core Collection’s Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Rocznik indeksowany jest w bazach:
ARIANTA
BazTech
CEON
ICI Journals Master List
Polska Bibliografia Naukowa
Web of Science (WoS) Core Collection’s Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Termin przyjmowania artykułów
do tomu XLVIII / 2020 – koniec marca 2020.

Aby opublikować artykuł należy:

 1. Zapoznać się z zakresem tematycznym rocznika.
 2. Pobrać załączony szablon:  TEKA_Szablon formatowania_2019
 3. Zapoznać się z wytycznymi i wskazówkami zamieszczonymi w szablonie
 4. Do szablonu wstawić autorski tekst w języku polskim (oraz jego pełne angielskie tłumaczenie)
 5. Przypisać kolejnym elementom tekstu zdefiniowane style formatowania tekstu
 6. Zapisać plik wg wzoru: TEKA_Nazwisko.doc
 7. Wypełnić oświadczenie (do pobrania tutaj): Oświadczenie_TEKA lub TEKA_authorship_statement
 8. Zapisać plik z oświadczeniem wg wzoru: TEKA_Oświadzczenie_Nazwisko.doc
 9. Przesłać pliki (z artykułem oraz oświadczeniem) na adres sekretarza redakcji: mzielinski@pk.edu.pl
 10. Tak przygotowany artykuł przejdzie korektę redakcyjną, a następnie zostanie przekazany Radzie Naukowej, która zdecyduje o wyborze recenzentów.
 11. Artykuły nieprzygotowane, lub przygotowane niezgodnie z wytycznymi nie będą procedowane.
 12. Po informacji o pozytywnych recenzjach i przyjęciu do druku należy dokonać opłaty.
 13. Nieprzekraczalny termin oddania całości materiału przez redakcję do wydawnictwa to 3 czerwca 2019.
 14. Planowana publikacja tomu XLVII / 2019 – listopad 2019
 • Publikacja na łamach czasopisma TEKA jest płatna – 850 zł brutto (200 €).
 • Artykuły publikowane są w otwartym dostępie.
 • Autorzy artykułów zobowiązani są do przestawienia autorskich i oryginalnych prac o randze pracy naukowej.
 • Autorzy wyrażają zgodę na bezpłatne udostępnienie artykułów w formie elektronicznej, w wolnym dostępie.
 • Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do edytorskiej modyfikacji artykułów.

Dane do przelewu:
76 1130 1017 0020 1462 9420 0001
Polska Akademia Nauk
plac Defilad 1
00-901 Warszawa
w tytule należy wpisać „TEKA KUiA PAN o/Kraków+nazwisko autora”

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna PDF.

   ISSN 0079-3450
e ISSN 2450-0038