RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL


RADA NAUKOWA TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE NA LATA 2019-2020

1. Adolfo SOTOCA – Universitat Politècnica de Catalunya: Barcelona, Catalunya, ES
2. Aleksander BÖHM – Katolicki Uniwersytet Lubelski, PL
3. Jacek GYURKOVICH – Politechnika Krakowska, PL

4. Nikos A. SALINGAROS – University of Texas at San Antonio, USA
5. Cornelius SCHERZER – Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, DE
6. Maciej ZŁOWODZKI – Politechnika Krakowsk, PL

7. Zbigniew ZUZIAK – Politechnika Rzeszowska, PL

 

KOLEGIUM NAUKOWE TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE

 1.  Julia BOLLES WILSON – WA Techn. Univ. Münster
 2. Aleksander BÖHM – WA PK., KUE
 3. Bohdan CZERKIES – WA Politechnika Lwowska
 4. Raimund FEIN – FHS Lausitz Cottbus
 5. Stanislas FISZER – WA Nancy
 6. Peter GOODCHILD – Instytut AAS Univ. of York
 7. Jacek GYURKOVICH – WA PK
 8. Aleksander JAKOWLEW – WAP Iwanowo k/Moskwy
 9. Peter JANĆURA – WAP Zvoleń  
 10. Artur JASIŃSKI – KA AFM
 11. Andrzej KADŁUCZKA – WA PK
 12. Agata KANTAREK –WA PK
 13. Marek KOWICKI – WA PK    
 14. Dariusz KOZŁOWSKI – WA PK  
 15. Krzysztof LENARTOWICZ – WA PK
 16. Angela MENSING DE JONG – FHS TW Drezno, Saska ASP Drezno
 17. Halina PETRYSZYN – WA Politechnika Lwowska  
 18. Wojciech PRZEGON – UPK
 19. Nikos A. SALINGAROS – University of Texas at San Antonio
 20. Wacław SERUGA – WA PK, PŚw.
 21. Cornelius SCHERZER – Hohschule TW Drezno
 22. Adolfo SOTOCA – UPC BarcelonaTECH
 23. Richard STILES – Techn. Univ. Wiedeń
 24. Kai TOBIAS – Techn. Univ. Kaiserslautern
 25. Agata ZACHARIASZ – WA PK    
 26. Maciej ZŁOWODZKI – WA PK – PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
 27. Zbigniew ZUZIAK – WA PK
 28. Maria ŻYCHOWSKA – WA PK

 

RECENZENCI TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE NA LATA 2019-2020

1. Ewa WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH – Politechnika Krakowska, PL
2. Albert FEKETE – Szent istván University, HU
3. Halina PETRYSZYN –  Politechnika Lwowska, UA
4. Anna MITKOWSKA – Politechnika Krakowska, PL
5. Agata ZACHARIASZ  – Politechnika Krakowska, PL
6. Gintaras STAUKSIS – Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, LT

 

RECENZENCI TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE

 1. Andrzej BARANOWSKI – WA PGd. PL
 2. Andrzej BIAŁKIEWICZ – WA PK, PL
 3. Wojciech BONENBERG – WA P Pozn., ASP Pozn., PL
 4. Zuzanna BORCZ – UP Wrocław, PL
 5. Aleksander BÖHM – WA PK, KUE, PL
 6. Wojciech BULIŃSKI – WA PK, PL
 7. Bohdan CZERKIES – WA Politechnika Lwowska, UA
 8. Albert FEKETE – Szent Istvan University, HU
 9. Sławomir GZELL – WAP Warsz., PL
 10. Peter JANĆURA – WAP Zvoleń
 11. Konrad KUCZA-KUCZYŃSKI – WA P. Warsz., PL
 12. Kazimierz KUŚNIERZ – WA PK, PL 
 13. Waldemar MARZĘCKI – ZUT, PL
 14. Robert MASZTALSKI – WA P Wrocł., PL
 15. Anna MITKOWSKA – WA PK, PL  
 16. Elżbieta NIEZABITOWSKA – WA P Śl., PL
 17. Halina PETRYSZYN – WA Politechnika Lwowska, UA
 18. Bohdan POSATSKYY – WA Politechnika Lwowska, UA
 19. Grażyna SCHNEIDER-SKALSKA – WA PK, PL  
 20. Zdzisława TOŁŁOCZKO – WA PK, PL  
 21. Tomasz WĘCŁAWOWICZ – KAAFM, UJ, PL
 22. Elżbieta WĘCŁAWOWICZ-BILSKA – WA PK, PL    
 23. Ewa WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH – WA PK, PL
 24. Agata ZACHARIASZ – WA PK, PL  

 


ZESPÓŁ REDAKCJI TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE

 1. Wojciech Kosiński – Redaktor Naczelny
 2. Miłosz Zieliński – Sekretarz Redakcji
 3. Izabela Sykta – Redaktorka
 4. Ewa Waryś – Redaktorka
 5. Jacek Konopacki Redaktor
 6. Przemysław Kowalski – Redaktor