RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL


 

RADA NAUKOWA TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE

 1.  Julia BOLLES WILSON – WA Techn. Univ. Münster
 2. Aleksander BÖHM – WA PK., KUE
 3. Herbert BÜHLER – WA Techn. Univ. Münster
 4. Bohdan CZERKIES – WA Politechnika Lwowska
 5. Raimund FEIN – FHS Lausitz Cottbus
 6. Stanislas FISZER – WA Nancy
 7. Peter GOODCHILD – Instytut AAS Univ. of York
 8. Jacek GYURKOVICH – WA PK
 9. Aleksander JAKOWLEW – WAP Iwanowo k/Moskwy
 10. Peter JANĆURA – WAP Zvoleń  
 11. Artur JASIŃSKI – KA AFM
 12. Andrzej KADŁUCZKA – WA PK
 13. Agata KANTAREK –WA PK
 14. Marek KOWICKI – WA PK    
 15. Dariusz KOZŁOWSKI – WA PK  
 16. Krzysztof LENARTOWICZ – WA PK
 17. Angela MENSING DE JONG – FHS TW Drezno, Saska ASP Drezno
 18. Halina PETRYSZYN – WA Politechnika Lwowska  
 19. Wojciech PRZEGON – UPK
 20. Nikos A. SALINGAROS – University of Texas at San Antonio
 21. Wacław SERUGA – WA PK, PŚw.
 22. Cornelius SCHERZER – Hohschule TW Drezno
 23. Adolf SOTOCA – UPC BarcelonaTECH
 24. Richard STILES – Techn. Univ. Wiedeń
 25. Kai TOBIAS – Techn. Univ. Kaiserslautern
 26. Agata ZACHARIASZ – WA PK    
 27. Maciej ZŁOWODZKI – WA PK – PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
 28. Zbigniew ZUZIAK – WA PK
 29. Maria ŻYCHOWSKA – WA PK

 

RECENZENCI TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE

 1. Andrzej BARANOWSKI – WA PGd. PL
 2. Andrzej BIAŁKIEWICZ – WA PK, PL
 3. Wojciech BONENBERG – WA P Pozn., ASP Pozn., PL
 4. Zuzanna BORCZ – UP Wrocław, PL
 5. Aleksander BÖHM – WA PK, KUE, PL
 6. Wojciech BULIŃSKI – WA PK, PL
 7. Bohdan CZERKIES – WA Politechnika Lwowska, UA
 8. Albert FEKETE – Szent Istvan University, HU
 9. Sławomir GZELL – WAP Warsz., PL
 10. Peter JANĆURA – WAP Zvoleń
 11. Konrad KUCZA-KUCZYŃSKI – WA P. Warsz., PL
 12. Kazimierz KUŚNIERZ – WA PK, PL 
 13. Waldemar MARZĘCKI – ZUT, PL
 14. Robert MASZTALSKI – WA P Wrocł., PL
 15. Anna MITKOWSKA – WA PK, PL  
 16. Elżbieta NIEZABITOWSKA – WA P Śl., PL
 17. Halina PETRYSZYN – WA Politechnika Lwowska, UA
 18. Bohdan POSATSKYY – WA Politechnika Lwowska, UA
 19. Grażyna SCHNEIDER-SKALSKA – WA PK, PL  
 20. Zdzisława TOŁŁOCZKO – WA PK, PL  
 21. Tomasz WĘCŁAWOWICZ – KAAFM, UJ, PL
 22. Elżbieta WĘCŁAWOWICZ-BILSKA – WA PK, PL    
 23. Ewa WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH – WA PK, PL
 24. Agata ZACHARIASZ – WA PK, PL  

 


ZESPÓŁ REDAKCJI TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE

 1. Wojciech Kosiński – Redaktor Naczelny
 2. Miłosz Zieliński – Sekretarz Redakcji
 3. Izabela Sykta – Redaktorka
 4. Ewa Waryś – Redaktorka
 5. Jacek Konopacki Redaktor
 6. Przemysław Kowalski – Redaktor