RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL


RADA NAUKOWA TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE NA LATA 2020-2021

1. Adolfo SOTOCA – Universitat Politècnica de Catalunya: Barcelona, Catalunya, ES
2. Aleksander BÖHM – Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, PL
3. Jacek GYURKOVICH – Politechnika Krakowska, PL
4. Nikos A. SALINGAROS – University of Texas at San Antonio, USA
5. Cornelius SCHERZER – Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, DE
6. Maciej ZŁOWODZKI – Politechnika Krakowska, PL
7. Zbigniew ZUZIAK – Politechnika Rzeszowska, PL

 

KOLEGIUM NAUKOWE TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE

 1.  Julia BOLLES WILSON – WA Techn. Univ. Münster
 2. Aleksander BÖHM – Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, PL
 3. Bohdan CZERKIES – WA Politechnika Lwowska
 4. Raimund FEIN – FHS Lausitz Cottbus
 5. Peter GOODCHILD – Instytut AAS Univ. of York
 6. Jacek GYURKOVICH – WA PK
 7. Peter JANĆURA – WAP Zvoleń
 8. Artur JASIŃSKI – KA AFM
 9. Andrzej KADŁUCZKA – WA PK
 10. Agata KANTAREK – WA PK
 11. Marek KOWICKI – WA PK
 12. Dariusz KOZŁOWSKI – WA PK
 13. Krzysztof LENARTOWICZ – WA PK
 14. Angela MENSING DE JONG – FHS TW Drezno, Saska ASP Drezno
 15. Halina PETRYSZYN – WA Politechnika Lwowska
 16. Wojciech PRZEGON – UR
 17. Nikos A. SALINGAROS – University of Texas at San Antonio
 18. Wacław SERUGA – WA PŚw.
 19. Cornelius SCHERZER – Hohschule TW Drezno
 20. Adolfo SOTOCA – UPC BarcelonaTECH
 21. Richard STILES – Techn. Univ. Wiedeń
 22. Kai TOBIAS – Techn. Univ. Kaiserslautern
 23. Agata ZACHARIASZ – WA PK
 24. Maciej ZŁOWODZKI – WA PK – PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
 25. Zbigniew ZUZIAK – WA PK
 26. Maria ŻYCHOWSKA – WA PK

 

RECENZENCI TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE NA LATA 2019-2021

1. Ewa WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH – Politechnika Krakowska, PL
2. Albert FEKETE – Szent István University, HU
3. Halina PETRYSZYN –  Politechnika Lwowska, UA
4. Anna MITKOWSKA – Politechnika Krakowska, PL
5. Agata ZACHARIASZ  – Politechnika Krakowska, PL
6. Gintaras STAUKSIS – Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, LT
7. Artur JASIŃSKI – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, PL
8. Aleksander BÖHM –  Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, PL
9. Katarzyna ŁAKOMY – Politechnika Krakowska, PL
10. Maciej MOTAK – Politechnika Krakowska, PL
11. Zbigniew MYCZKOWSKI – Politechnika Krakowska, PL
12. Irena NIEDŹWIECKA-FILIPIAK – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, PL
13. Anna PALEJ – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, PL
14. Krystyna PAWŁOWSKA – Politechnika Krakowska, PL
15. Wojciech KOSIŃSKI – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, PL

 

 

RECENZENCI TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE

 1. Andrzej BARANOWSKI – WA PGd. PL
 2. Andrzej BIAŁKIEWICZ – WA PK, PL
 3. Wojciech BONENBERG – WA P Pozn., ASP Pozn., PL
 4. Zuzanna BORCZ – UP Wrocław, PL
 5. Aleksander BÖHM – Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, PL
 6. Wojciech BULIŃSKI – WA PK, PL
 7. Bohdan CZERKIES – WA Politechnika Lwowska, UA
 8. Albert FEKETE – Szent Istvan University, HU
 9. Sławomir GZELL – WAP Warsz., PL
 10. Peter JANĆURA – WAP Zvoleń
 11. Konrad KUCZA-KUCZYŃSKI – WA P. Warsz., PL
 12. Kazimierz KUŚNIERZ – WA PK, PL
 13. Waldemar MARZĘCKI – ZUT, PL
 14. Robert MASZTALSKI – WA P Wrocł., PL
 15. Anna MITKOWSKA – WA PK, PL
 16. Elżbieta NIEZABITOWSKA – WA P Śl., PL
 17. Halina PETRYSZYN – WA Politechnika Lwowska, UA
 18. Bohdan POSATSKYY – WA Politechnika Lwowska, UA
 19. Grażyna SCHNEIDER-SKALSKA – WA PK, PL
 20. Zdzisława TOŁŁOCZKO – WA PK, PL
 21. Tomasz WĘCŁAWOWICZ – KAAFM, UJ, PL
 22. Elżbieta WĘCŁAWOWICZ-BILSKA – WA PK, PL
 23. Ewa WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH – WA PK, PL
 24. Agata ZACHARIASZ – WA PK, PL

 


ZESPÓŁ REDAKCJI TEKI K.U.I A. O/P.A.N. W KRAKOWIE

 1. Agata Zachariasz – Redaktor Naczelna
 2. Miłosz Zieliński – Sekretarz Redakcji
 3. Izabela Sykta – Redaktorka
 4. Jacek Konopacki – Redaktor
 5. Przemysław Kowalski – Redaktor