Tom XLI / 2013

teka_OKŁADKA_41
pdf-logo STOPKA REDAKCYJNA
 pdf-logo SPIS TREŚCI – działy tematyczne
 pdf-logo OD REDAKCJI
 pdf-logo
KOŚCIOŁY KRAKOWA ZBUDOWANE W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU XX
I NA POCZĄTKU XXI WIEKU
THE CHURCHES OF KRAKÓW FROM THE 1990’s TO THE BEGINNING OF THE TWENTY FIRST CENTURY
Józef Szymon Wroński
 pdf-logo
Wille copowskie
 The villas of COP
Marcin Furtak
 pdf-logo
KIM BYŁ DLA MNIE JULIUSZ ŻÓRAWSKI
WHO WAS JULIUSZ ŻÓRAWSKI FOR ME
Aleksander Franta
 pdf-logo
DUCH MIEJSCA I DUCH CZASU – PISAĆ RAZEM CZY OSOBNO?
GRAMATYKA ARCHITEKTURY
THE SPIRIT OF PLACE AND SPITIT OF TIME – WRITE TOGETHER OR SEPARATELY?
GRAMMAR OF ARCHITECTURE
Ewa Kuryłowicz
 pdf-logo
JAK RODZIŁA SIĘ NOWA FORMA KOŚCIOŁA
 HOW THE NEW FORM OF THE CHURCH WAS BORN
 Tadeusz Zipser
 pdf-logo
WZGLĘDY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE I ERGONOMICZNE W PROJEKTOWANIU SZPITALI
 FUNCTIONAL AND SPATIAL CONSIDERATIONS IN HOSPITAL ERGONOMIC DESIGN
Jacek Orłowski, Andrzej Walkowski, Maciej Złowodzki
 pdf-logo
KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH SZLACHECKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH W DAWNEJ POLSCE
FORMATION OF CULTURAL AND NATURAL VALUES OF GENTRY ESTATES
IN OLD-TIME POLAND
Przemysław Kowalski
 pdf-logo
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH WOBEC CHAOSU PRZESTRZENNEGO W MIASTACH
ACTIVITY OF LOCAL COMMUNITIES TO SPATIAL CHAOS IN CITIES
Miłosz Zieliński
 pdf-logo
ROLA ANALIZ UŁADÓW PRZESTRZENNYCH W BADANIACH DZIEJÓW MIAST
I WSI. ROZWAŻANIA METODOLOGICZNE
THE ROLE OF THE ANALYSIS OF SPATIAL LAYOUTS IN RESEARCHING THE HISTORY OF CITIES AND RURAL AREAS. REFLECTIONS ON METHODOLOGY
 Bogusław Krasnowolski
 pdf-logo
PRZYJAZNE PRZESTRZENIE
 FRENDLY SPACES
 Danuta Kupiec-Hyła
 pdf-logo
KONTEKST MIEJSCA, TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA
 CONTEXT OF THE PLACE, IDENTITY OF THE PLACE 
 Krystyna Paprzyca
 pdf-logo
INTENSYFIKACJA NIEKORZYSTNYCH FORM ZABUDOWY WZDŁUŻ DRÓG
NA TLE HISTORYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ TERENÓW MIASTA ZIELONA GÓRA
INTENSIVE DEVELOPMENT OF UNFAVOURABLE TYPES OF BUILDINGS ALONG THE ROADS DURING HISTORICAL AND ADMINISTRATIVE CHANGES IN THE TOWN OF ZIELONA GÓRA
Marta Skiba
 pdf-logo
J. TADEUSZ GAWŁOWSKI (1926-2009) – TWÓRCA I PROFESOR CZTERECH UCZELNI
 J. TADEUSZ GAWŁOWSKI (1926-2009) – CREATOR AND PROFESSOR OF FOUR ACADEMIES
 Maciej Złowodzki