Tom XLIV / 2016

teka_2016_okladka
pdf-logo STOPKA REDAKCYJNA                                                                                                                 
pdf-logo SPIS TREŚCI
 pdf-logo SŁOWO WSTĘPNE OD REDAKCJI
NOTE FROM THE EDITOR
WOJCIECH KOSIŃSKI
REDAKTOR NACZELNY Z ZESPOŁEM / EDITORIAL STAFF
CRACOVIANA
 pdf-logo
ALEKSANDER BÖHM
 Kościół na Woli Justowskiej w Krakowie
 The church in Wola Justowska in Krakow
ARCHIWALIA / ARCHIVES
 pdf-logo
 ALEKSANDER BӦHM
 Profesor Stefan Żychoń
 Professor Stefan Żychoń
 
 pdf-logo
 STEFAN ŻYCHOŃ
 Historyczny rozwój Kuźnic
 The historical development of Kuźnice
 
 

pdf-logo
 J. KRZYSZTOF LENARTOWICZ
Juliusza Żórawskiego pojęcie ograniczonej złożoności
Juliusz Żórawski’s notion of limited complexity
 
 

 pdf-logo
 JULIUSZ  ŻÓRAWSKI
 Ograniczona złożoność
 Limited complexity
 
ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE
 pdf-logo
 TOMASZ KOZŁOWSKI
 Archetyp w architekturze   
 Archetype in architecture
 
 

 pdf-logo
 ERNESTYNA SZPAKOWSKA-LORANC
 Melancholia w architekturze
 Melancholy in architecture
 
 

 pdf-logo
MIŁOSZ ZIELIŃSKI, EWELINA SYPEK
Idea Formy Otwartej Oskara Hansena jako podstawa kształtowania obiektów kultury warunkujących rewitalizację przestrzeni
The idea of Oskar Hansesn’s Open Form as a basis for shaping cultural objects that condition the space revitalisation
 
 

 pdf-logo
 MACIEJ ZŁOWODZKI, KATARZYNA ZAWADA-PĘGIEL
 O architekturze budynków biur w Hamburgu
 The architecture of office buildings in Hamburg
 
 

 pdf-logo
 DARIUSZ KRONOWSKI
 Ivigna – idea wpisania architektury modernistycznej XXI wieku
w krajobraz górski
 Ivigna – a new idea ofentering modern architecture of the 21c. in mountain landscape
 
 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / LANDSCAPE ARCHITECTURE
 

 pdf-logo
 ESZTER BAKAY,  DOROTTYA VARRÓ
Late modern park high above the city – space composition of the 50 years old Jubileum Park
in Budapest
 Nowoczesny park wysoko nad miastem – kompozycja 50 letniego parku Jubileum
w Budapeszcie
 
 

 
 

pdf-logo
 IMOLA GECSE-TAR, KATALIN TAKÁCS, ÁGNES BECHTOLD
 The Hungarian National Graveyard (Budapest) as a public park
 Węgierski Cmentarz Narodowy (Budapeszt) jako park publiczny
 

 
 

pdf-logo
LUDMILA RUBAN
The architecture and landscape organization of memorial to prominent people: study of water features
 Ukłasztowanie architektury i krajobrazu pomników wybitnych osób: badanie właściwości wody
   

 pdf-logo
 BEATA FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ, JAN ŁUKASZKIEWICZ, PIOTR WIŚNIEWSKI
 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (Park Śląski) historia obiektu, kompozycja przestrzenna
 The voivodship park of culture and recreation in Chorzów (Silesia park) history and spatial composition
   

 pdf-logo
 BOŻENA ŁEBZUCH
 Od zespołu pałacowo-parkowego do terenów zieleni miejskiej – park miejski w Siemianowicach Śląskich
 From a palace-and-park complex to a green urban area – the town park in Siemianowice Śląskie
pdf-logo
 ANNA STEUER-JUREK
 Przedwojenne miniaturowe ogrody zoologiczne Górnego Śląska
 Pre-war miniature zoos of Upper Silesia
 pdf-logo
 EWA WARYŚ
 Znaczenie angielskich skwerów miejskich w krajobrazie zurbanizowanym
 The meaning of english city squares in urban landscape
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE / URBAN DESIGN AND SPATIAL PLANNING
 pdf-logo
 MATEUSZ GYURKOVICH
 Współczesne wieże Barcelony i ich rola w kompozycji hybrydowej struktury urbanistycznej metropolii 
 Contemporary towers of Barcelona and their role in the composition of the metropolis’ hybrid urban structure
 pdf-logo
 BEATA MALINOWSKA-PETELENZ
 Città Italiane, czyli o fenomenie miast włoskich
 Città Italiane, about the phenomenon of Italian cities
 pdf-logo
 KINGA SZILÁGYI, FRUZSINA ZELENÁK, ORSOLYA FEKETE
 Space structure and open space recreation in time dimensions
 Struktura przestrzenna i otwarte obszary rekreacji w wymiarach czasowych
 pdf-logo
 KATARÍNA KRISTIÁNOVÁ, ĽUBICA VITKOVÁ
 Green spaces as strategy for urban regeneration and development – examples from Bratislava
 Obszary zielone jako strategia dla regeneracji urbanistycznej i rozwoju – przykłady z Bratysławy
 pdf-logo
 KATARZYNA ELWART
 Park publiczny w kompozycji przestrzennej osiedla przemysłowego, na przykładzie zespołu Crespi d’Adda we Włoszech
 Public park in industrial settlement composition on example of Crespi d’Adda in Italy
 pdf-logo
 AGNIESZKA ROSADA, MIŁOSZ WALERZAK, PIOTR URBAŃSKI
 Zabytkowe parki miejskie w klinowo-pierścienowym systemie zieleni Poznania
 Historical city parks in the wedge-rings of urban space in Poznań
 pdf-logo
 BOŻENA ŁUKASIK, AGNIESZKA WILKANIEC
 Parki miejskie w strukturze i krajobrazie Poznania
 City parks in the spatial structure and landscape of Poznań
 pdf-logo
 ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
 Urbanistyka a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Polsce 
 Town planning and local spatial management plan
  SPOŁECZNY WYMIAR URBANISTYKI I ARCHITEKTURY / SOCIAL DIMENSION OF URBAN DESIGN AND ARCHITECTURE
pdf-logo
 ARTUR JASIŃSKI
 Separacja czy integracja: o ewolucji modelu przestrzennego miast wielonarodowych
 Separation or integration: on evolution of the spatial model of multinational city
MŁODA TEKA / YOUNG TEKA
pdf-logo
 ANNA MĘDRALA
 Muzeum Fotografii przy ul. Zabłocie w Krakowie
 Museum  of Photography at Zabłocie Street in Kraków
NOWE KSIĄŻKI / NEW BOOKS
pdf-logo
 Aleksander Böhm „O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni”
 Wojciech Kosiński
pdf-logo
 „Wolny rynek – lepsze miasto? 25 lat wolnorynkowych doświadczeń architektury w Polsce”. (Red. Artur Jasiński)
 Wojciech Kosiński
pdf-logo
 Artur Jasiński „Architektura i urbanistyka Izraela”
Zbigniew Zuziak
pdf-logo
 Wojciech Kosiński „Paradygmat miasta 21 wieku. Od polis do metropolis”
 Artur Jasiński
 
pdf-logo
 Teresa Kotaszewicz „Tadeusz Tołwiński 1887-1951. Architekt. Urbanista. Twórca Polskiej Szkoły Urbanistyki.”
 Wojciech Kosiński, Miłosz Zieliński
WSPOMNIENIA / REMINISCENCES
 
pdf-logo
 JAN MACIEJ CHMIELEWSKI
 Wspomnienie o profesorze Lechu Kłosiewiczu 
 In memory of  professor Lech Kłosiewicz
 
pdf-logo
 ELŻBIETA WĘCŁAWOWICZ-BILSKA
 Wspomnienie o Profesorze  Tadeuszu Bartkowiczu
 Reminiscences about professor Tadeusz Bartkowicz
 
pdf-logo
 ANNA JANUCHTA-SZOSTAK
 Ślad tożsamości – wspomnienie o profesor Hance Zaniewskiej

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz