TOM XLII / 2014

TEKA_42_okładka
 pdf-logo STOPKA REDAKCYJNA                                                                                                                        
 pdf-logo SPIS TREŚCI – działy tematyczne
 pdf-logo
 OD REDAKCJI
 NOTE FROM THE EDITOR
 pdf-logo
 Klimat lokalny krakowskiego Kazimierza
 THE LOCAL CLIMATE OF THE KAZIMIERZ DISTRICT OF KRAKÓW                                               
 Marek Kowicki
 pdf-logo
TENDENCJE W PROJEKTOWANIU ZABYTKOWYCH WNĘTRZ SAKRALNYCH
NA PRZYKŁADZIE
APARTAMENTU KRÓLEWSKIEGO PRZY UL. KOLETEK 12 W KRAKOWIE
 TRENDS IN A DESIGN OF HISTORIC AND SACRAL INTERIORS PRESENTED
BY THE EXAMPLE
OF ”THE ROYAL APARTMENT” AT KOLETEK 12 STREET IN CRACOW
 Dominika Długosz
 pdf-logo
PROBLEMATYK A OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
ARCHITEKTURY CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
 ISSUES OF THE CENTRAL INDUSTRIAL DISTRICT ARCHITECTURE CONSERVATION
 Marcin Furtak
 pdf-logo
COOLHUNTING W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM I WZORNICTWIE
COOLHUNTING IN ARCHITECTURE AND DESIGN
Wojciech Bonenberg
 pdf-logo
WPŁYW ARCHITEKTURY NEOREGIONALNEJ I NOWOCZESNEJ NA KSZTAŁTOWANIE
MYŚLI KRAKOWSKIEJ SZKOŁY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
INFLUENCE OF NEOREGIONAL AND MODERN ARCHITECTURE ON CREATION IDEA
OF CRACOW ARCHITECTURAL DESIGN SCHOOL
Dariusz Kronowski
 pdf-logo
MACIEJ NOWICKI: ARCHITEKT, URBANISTA, WIZJONER I JEGO CHANDIGARH
 MACIEJ NOWICKI: AN ARCHITECT, URBANIST, VISIONARY AND HIS CHANDIGARH
 Marta A. Urbańska
 pdf-logo
OCHRONA KRAJOBRAZU – CZYLI CO CHRONIMY I DLACZEGO.
SPOJRZENIE HISTORYCZNE I PRÓBA SYNTEZY SYTUACJI W POLSCE
PROCTECTING THE LANDSCAPE – WHAT WE PROTECT AND WHY.
A LOOK AT HISTORY AND AN ATTEMPT TO DESCRIBE
THE CURENT SITUATION IN POLAND
Aleksander Böhm
pdf-logo
IDEA WŁĄCZANIA SENIORÓW W OPIEKĘ NAD HISTORYCZNYMI ZAŁOŻENIAMI OGRODOWYMI
ON THE IDEA OF INVOLVING SENIOR CITIZENS IN THE MAINTENANCE OF HISTORIC GARDENS
 Katarzyna Konopacka
 pdf-logo
NA CO NAM ARCHITEKTURA? PO CO NAM URBANISTYKA?
WHY THE ARCHITECTURE FOR US? WHAT FOR THE URBANISM FOR US?
 Sławomir Gzell
 pdf-logo
FORMY PRZESTRZENI KOMERCYJNYCH W KRAJOBRAZIE POLSKICH MIAST
FORMS OF MOMMERCIAL SPACES IN POLISH CITYSCAPES
 Kinga Racoń-Leja
 pdf-logo
HYBRYDYZACJA WSPÓŁCZESNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
 THE HYBRIDYZATION OF MODERN PUBLIC SPACES
Dorota Wantuch-Matla
 pdf-logo
OBYWATEL , ARCHITEKTURA, ESTETYKA, KRAJOBRAZ, TRWAŁY ROZWÓJ
THE CITIZEN, ARCHITECTURE, AESTHETICS, THE LANDSCAPE, A STABILE DEVELOPMENT
 J. Krzysztof Lenartowicz
 pdf-logo
W STRONĘ PIĘKNA PRZESTRZENI MIASTA – REFLEKSIE ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWE 
TOWARDS THE BEAUTY OF THE CITYSCAPE – REFLECTIONS ON ARCHITECTURE AND THE LANDSCAPE
Miłosz Zieliński
 pdf-logo
KRAJ KATARÓW – LE PAYS CATHARE – SZKICOWNIK
CATHAR COUNTRY – LE PAYS CATHARE – THE SKETCHBOOK
Konrad Kucza-Kuczyński